preview

W 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu wzięły udział w projekcie "Cyfrowe GOK-i", realizowanym przez fundację Edukacja bez Barier w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki uczestnictwu w projekcie pozyskaliśmy dla naszej instytucji 10 tabletów z grą edukacyjną "Scottie Go!", dzięki którym przeprowadziliśmy wakacyjne zajęcia uczące dzieci podstaw znajomości algorytmów i programowania. 

preview